ORDINAČNÍ DOBA

Prosím o dochvilnost, a to z toho důvodu, že praxi nenáleží žádné čekací prostory. A dále z důvodu probíhajícího sezení s jiným klientem před námi sjednaným termínem sezení. Čas sezení počíná běžet od předem domluveného času a končí uplynutím 50 minut.

PÁTEK                           9:00 - 15:00