VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Nabízím individuální konzultace a poradenství pro dospělé v soukromé psychologické praxi.
Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Filozofické fakultě Masarykově univerzity v Brně. Studium jsem zakončila složením státní zkoušky v roce 2014. Veškeré praxe v oboru jsem absolvovala v rámci studia psychologie a akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví. Jsem kandidátkou akreditovaného výcvikového programu v jungovsky orientované psychoterapii (ČSAP).

Od listopadu 2014 jsem zaměstnaná jako penitenciární psycholog u Vězeňské služby ČR. Setkávám se zde s klientelou vyznačující se velkou různorodostí. Od jedinců s potřebou tzv. si popovídat, svěřit se, s klienty bezradnými s potřebou poskytnutí rady až po ty, kteří se nacházející v krizové situaci (např. úmrtí blízkého člověka či myšlenky na sebepoškození či sebevraždu). Co je s životy odsouzených neodmyslitelně spojeno, jsou: stres, osamělost a strádání v oblasti společenské. Poskytuji psychickou podporu a doprovázení v těžkých životních situacích a dále poradenství v oblasti mezilidských vztahů a soužití.

Od března 2019 pracuji jako psycholog ve zdravotnictví na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení Nemocnice Ostrov. Má práce spočívá v provádění psychodiagnostických vyšetření, v poskytování především individuální, ale i skupinové terapie.

V roce 2016 jsem rovněž působila jako externí psycholog v léčebných lázních, kde jsem poskytovala psychologické poradenství a konzultace pacientům s lehkými duševními poruchami (deprese, úzkostné stavy).

Od října 2015 do letošního roku jsem vedla soukromou psychologickou praxi v Mariánských Lázních.

V srpnu 2019 jsem otevřela soukromou psychologickou praxi v Karlových Varech.


Certifikáty a školení

Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii- 2014-

  • absolvována individuální sebezkušenost v řádu 100 hodin, dále probíhá skupinová sebezkušenost (v řádu 400 hodin) a supervize (v ř. 100 hodin). Výcvikový program obnáší též účast na regionálních a víkendových seminářích, které vedou i zahraniční jungiánští psychoanalytici

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví- 2013-2015

Kurz Lüscherův barvový test- ČASP o.s.- 2015

Kurz Kresba postavy (FDT)- ČASP o.s.- 2013

Kurz Test stromu- ČASP o.s.- 2013

Praxe

Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice- srpen 2015

Psychiatrické oddělení Klatovské nemocnice- červenec 2014

Neonatologické oddělení FN Plzeň - Lochotín- červenec 2014

Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice- červen a červenec 2014

Psychiatrická léčebna Lnáře- duben 2014

Pedagogicko-psychologická poradna ve Strakonicích- březen 2014

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN v Brně- březen 2014

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích- únor 2014

Praxe v rámci psychologie práce a řízení u AČR, 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích- duben 2013

Psychiatrická léčebna u Honzíčka v Písku- listopad 2012

Praxe v sociální péči v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích- březen 2010